p2p.wrox.com Forums

p2p.wrox.com Forums (http://p2p.wrox.com/index.php)
-   .NET Web Services (http://p2p.wrox.com/forumdisplay.php?f=102)
-   -   Tìm công nghệ làm web bất động sản (http://p2p.wrox.com/showthread.php?t=95325)

tuyentran_92 December 8th, 2015 06:06 AM

Tìm công nghệ làm web bất động sản
 
Mình đang cần làm website về bất động sản
nhưng chưa biết nên chọn wordpress hay joomla hay PHP hay C# Của microsoft
bác nào tư vấn giúp mình được không ạ. em cần bảo mật và dễ SEO
cám ơn


All times are GMT -4. The time now is 12:49 PM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2013 John Wiley & Sons, Inc.